Translate

jeudi 3 avril 2014

3 Avril  Jounen Nasyonal Fanm Ayisyen
nan okasyon sa KOFAVIV oganize yon gwo kokenn chenn aktivite pou selebre jounen sa e pwofite salye kouraj tout lot oganizasyon fanm ki nan lit la e kap kontinye goumen pou dwa fanm respekte.

3 Avril 1986-3 Avril 2014 sa fe 28 lane de lit fanm ayisyen.

jeudi 20 mars 2014


Technologie pour lutter contre la violence fondée sur le genre en Haïti - 2013 CGI réunion annuelle 

Secrétaire Hillary Rodham Clinton annonce des progrès sur un engagement à l'action à l'assemblée annuelle de CGI 2013 au nom de la Digital Democracy et KOFAVIV

mardi 27 août 2013

jeudi 8 août 2013

JEDI KOZRI / SANSIBILIZASYON KONT VYOLANS SOU FANM AK TIFINan aktivite “JEDI KOZRI” ke KOFAVIV toujou òganize chak jedi, Jodi a nou te tou kòmanse ak yon seyans de sansibilizasyon kote ke nou te pale soup pwen sa yo.

 

Definisyon Vyolans
            Diferant domèn de vyolans
           Kalite de vyolans
           Prevansyon sou vyolans
           Mwayen ou ka itilize pou konbat vyolans
           Kisa vyolans pote sou reyaksyon fizik, mantal ak ekonomik

Fòmasyon sa pral pèmèt ajan KOFAVIV yo vin pi maton e  konnen plis bagay sous a yo rele vyolans lan.