Translate

jeudi 8 août 2013

JEDI KOZRI / SANSIBILIZASYON KONT VYOLANS SOU FANM AK TIFINan aktivite “JEDI KOZRI” ke KOFAVIV toujou òganize chak jedi, Jodi a nou te tou kòmanse ak yon seyans de sansibilizasyon kote ke nou te pale soup pwen sa yo.

 

Definisyon Vyolans
            Diferant domèn de vyolans
           Kalite de vyolans
           Prevansyon sou vyolans
           Mwayen ou ka itilize pou konbat vyolans
           Kisa vyolans pote sou reyaksyon fizik, mantal ak ekonomik

Fòmasyon sa pral pèmèt ajan KOFAVIV yo vin pi maton e  konnen plis bagay sous a yo rele vyolans lan.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire